bezpłatne szkolenia

Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy.

Cel: wzrost aktywności zawodowej os. pow. 30 r.ż. (od dnia 30 ur) zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP S-c, z określonym I lub II profilem pomocy Projektem objętych zostanie 81os. (44K,37M).

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań służących do osiągnięcia jego celu:-rekrutacja uczestników(UP), identyfikacja ich indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego z wykorzystaniem poradnictwa zawodowego, opracowania IPD i stworzenia Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej(IŚKZ) dla każdego UP, zakwalifikowanie UP do jednej z trzech planowanych w ramach projektu ścieżek (I–szkolenia zawodowe i staże 10 os, II-szkolenia zawodowe 21os, III-staże 60os), -przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zgodnie z IPD, -organizacja staży zgodnie z IPD, -pośrednictwo pracy na wypadek braku zatrudnienia po zakończeniu IPD, IŚKZ, -bieżąca opieka trenera weryfikującego osiągnięcia UP w zakresie realizacji IŚKZ

Wartość projektu: 1 239 537,6 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Realizator: SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Kontakt:
ul. Rzeźnicza 12
Dział Obsługi Programów
tel.: 32 297-87-51 lub 32 297-87-77

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *