Bezpłatne szkolenia unijne

Start w przedsiębiorczość

Projekt „Start w przedsiębiorczość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 46  osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego woj.lubelskiego w rozumieniu KC, pozostających bez pracy bezrobotnych, biernych zawodowo należących do co najmniej jednej kategorii osób:

  • w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 

Zakres wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie max 22800 zł
  • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie max 900 zł/miesiąc

 

Wartość projektu : 1 968 9090,60 zł

Okres realizacji: od 1.02.2017

Realizator: Lubelska Fundacja Rozwoju

 

Kontakt:

tel. 81 528 53 35

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *