Bezpłatne szkolenia unijne

SZANSA NA NOWY START

Projekt „SZANSA NA NOWY START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 50 osób bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w wieku powyżej 30 r.ż. zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i/lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla innych osób w sektorze białej/zielonej gospodarki w woj. lubelskim , zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj lubelskiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

 

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej (40 godzin tj.: 5 dni x 8 godzin) dla 39 Uczestników/czek i średniozaawansowanej (24 godziny tj. 3 dni x 8 godzin) dla 11 Uczestników/czek. Wsparcie doradcze w 2 kategoriach: średnio 10h/osobę nie mniej niż 8h/dla osób w grupie podstawowej i 6h/w grupie zaawansowanej przygotowujące merytorycznie Uczestników/czki do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Bezzwrotne dotacje dla 50 UP w wysokości 23 398,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1700zł/m-c (podstawowe przez 6 miesięcy dla 4 UP na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością.)
  • Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 50 UP średnio 10 godzin na osobę

 

Wartość projektu : 1 693 689,60 zł

Okres realizacji: od 1.02.2017 do 31.07.2018

Realizator: ASESOR Ewaluacja i Rozwój

 

Kontakt:

Włodawa Al. Jana Pawła II 13
Punkty konsultacyjno-rekrutacyjne:
Lublin, Włodawa tel. 506 050 706
Zamość, Biłgoraj ,Chełm  tel. 513 196 422

d.balcerzak@asesor.edu.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *