Bezpłatne szkolenia unijne

Twoja szansa na sukces!

Projekt „Twoja szansa na sukces!”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,  Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Grupa docelowa: 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wykształcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

Zakres wsparcia:

• Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),

• Poradnictwo zawodowe,

• Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),

• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

•  3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

• Pośrednictwo pracy.

Wartość projektu : 1 109 349,48 zł

Okres realizacji:  01.09.2017r. – 30.06.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: twojaszansa@vision-consulting.pl
tel.: 669-670-276 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *