Bezpłatne szkolenia unijne

Z powrotem na rynku pracy

Projekt „Z powrotem na rynku pracy

Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym (niskimi kwalifikacjami) (min. 6 os.), kobiety (36 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.3 os.), osoby z niepełnosprawnością (min.3 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego.

Zakres wsparcia:

  • DORADZRWO ZAWODOWE: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: Poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne)

  • POŚREDNICTWO PRACY: Pośrednictwo pracy połączone z nauką aktywnego poszukiwania pracy

  • SZKOLENIA ZAWODOWE: Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją

  • SZKOLENIA KOMPUTEROWE: Szkolenie komputerowe zakończone certyfikacją

  • STAŻ ZAWODOWY:3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

Wartość projektu : 865 721,10 zł

Okres realizacji: 01.09.2017r. – 31.05.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: zpowrotemnarynkupracy@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 270
Biuro projektu:
ul. Ogrody Nanickie 12, 84-200 Wejherowo

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *