bezpłatne szkolenia

Włącz się aktywnie – program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami

Cel:  zwiększenie u 90 osób z niepełnosprawnościami (OzN) (50K i 40M) zamieszkujących województwo lubelskie gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia /zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji ukierunkowane na podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Główne rezultaty: udział w programie 90 OzN, osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie 23%, co najmniej 56 % uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe, a ponad 46 % będzie aktywnie poszukiwało pracy.

Grupa docelowa: 100% osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie skierowane będzie do 90 OzN (50K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/biernych zawodowo.

Działania: 1. Indywidualne: – doradztwo zawodowe, w tym opracowanie dla każdego uczestnika projektu indywidualnej ścieżki planu rozwoju społeczno-zawodowego/indywidualnego planu działania (IPD) – 6 h/os – doradztwo psychologiczne – 6 h/os – doradztwo prawne – 2h/os 2. Warsztaty: – umiejętności społecznych – 14 h/gr – aktywności zawodowej – 28 h/gr 3. Szkolenia zawodowe wraz z egzaminem, prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 4. Pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy 5. Staże zawodowe

Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące UP zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające opuszczenie niekorzystnego otoczenia i po zakończeniu programu, podjęcie zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 842 797,33 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 31.08.2019

Realizator: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Kontakt:

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel.: (81) 710-46-42
email: beata.tomasik@oic.lublin.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *