bezpłatne szkolenia

Otwarci na zmiany – programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Cel projektu: Podniesiona aktywność społ.-zawod.oraz zdolność do zatrudnienia 72os.(44K/28M)wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC.poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w proj.

Grupa docelowa: 72osoby (44K/28M) wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego- osoby z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujące na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. UP będą ON w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r.Nr 127, poz.721,z późn.zm.),a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U.z 2016r.Nr 546).

Zadania: Doradztwo-diagnoza potrzeb Poradnictwo psychologiczne Warsztaty kompetencji społecznych Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Staże zawodowe

Wskaźniki: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-24 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-33 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek- 22 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-72

Wartość projektu: 1 612 470,24 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.10.2018

Realizator: CITYSCHOOL SP. Z O. O.
Kontakt:

TEL 22 666 04 44
FAX 22 250 14 93
e-mail biuro@cityschool.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *