Bezpłatne szkolenia unijne

Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych

Projekt „Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 80 osób młodych (8 kobiet i 72 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego),  w wieku 18 – 29 lat, bez pracy,  które  nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

w tym:

osoby bierne zawodowo – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn)

osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP – 8 osób (1 Kobieta, 7 Mężczyzn)

minimum 10% uczestników projektu – 8 osób  (1 Kobieta, 7 Mężczyzn) stanowią osoby niepełnosprawne

minimum 90% uczestników projektu – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

  • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe Spawacz metodą MAG/TIG/MIG – metoda do wyboru
  • płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1850,00zł/mies. netto)
  • pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów
  • ubezpieczenie NNW, catering

Wsparcie dodatkowe:

  • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 931,00 zł brutto
  • zwrot kosztów dojazdu na każdą z form udzielanego wsparcia – IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy – 10 zł/dziennie

Wartość projektu: 1 200 096,00 zł

Okres realizacji: od 1 stycznia 2017 r.

RealizatorInstytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o.

Kontakt:

tel. 81 534 73 37

Email: kielce@euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *