Bezpłatne szkolenia unijne

Akademia przedsiębiorczości kobiet

Projekt „Akademia przedsiębiorczości kobiet” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Grupa docelowa:  80 kobiet zamieszkujących powiaty woj. dolnośląskiego: legnicki, polkowicki, wołowski, strzeliński, kamiennogórski, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, złotoryjski, wałbrzyski.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety: niepełnosprawne, w wieku 50+, pochodzące z terenów wiejskich oraz długotrwale bezrobotne.

 

Zakres wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;
  • biznesowe wsparcie doradcze;
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 24 000 zł;
  • pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze po otrzymaniu dotacji;
  • finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy w kwocie – 1 350 zł brutto na miesiąc.

 

Wartość projektu : 3 916 837,44 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2018

Realizator: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o

 

Kontakt:

e-mail: helena.kaniewska@dawg.pl
tel.: +48 71 736 63 05
gsm: +48 608 591 846

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *