Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”, realizowany w ramach działania 9.1 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Grupa docelowa: 60 osób  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób korzystających lub kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkujących w podregionie płockim województwa mazowieckiego.

Zakres wsparcia:

  • DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU POPRZEZ OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
  • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
  • DORADZTWO PRAWNE
  • ZINTEGROWANE PEDAGOGICZNO –  PSYCHOLOGICZNE PORADNICTWO RODZINNE
  • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI
  • STAŻ ZAWODOWY

Wartość projektu : 657 852,25 zł

Okres realizacji:01.09.2017 do 30.04.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: aktywnemazowsze@vision-consulting.pl
telefon: 699 670 277
BIURO PROJEKTU:
ul. Braci Tułodzieckich 5, 09-200 Sierpc

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *