bezpłatne szkolenia

Aktywność kluczem do sukcesu – program aktywizacji zawodowej

Grupa docelowa:144osoby po 30 roku życia,bezrobotne(122os.)lub nieaktywne zawodowo (22os.),należące co najmniej do jednej z poniższych,znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: –os.powyżej 50r.ż.; –kobiety; –os.niepełnosprawnościami; –os.długotrwale bezrobotne; –os.o niskich kwalifikacjach z obszaru woj.śląskiego.

CEL GŁÓWNY:PODNIESIONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA min.90% ze 144osób(87K/57M)po 30r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo należących do grupy docelowej proj.,do 30.06.2018r.poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.

ZADANIA: Identyfikacja potrzeb,diagnozowanie możliwości-opracowanie IPD, Pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe zw.z „zielonymi miejscami pracy”, Staże zawodowe.

WSKAŹNIKI-m.in.: -Liczba os.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.35%UP -Liczba os.pracujących,łącznie z prowadzącymi dział.na własny rachunek,po opuszcz.progr.-min.55%UP

Wartość projektu: 1 492 087,58zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.06.2019

Realizator: PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
e-mail: aktywnosc-kluczem-do-sukcesu@puls-szkolenia.pl
tel.: 573-428-300

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *