Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywuj się zawodowo

Projekt „Aktywuj się zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa: 40 osób (22K, 18M), osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat M. Suwałki. powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski, powiat moniecki.
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub/i biernej zawodowo,
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  – Indywidualna Analiza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  – Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
 • Poradnictwo zawodowe grupowe, 48 godzin, 4 grupy 10 osobowe.
 •  Spawacz metodą TIG, 112 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • Komputerowe wspomaganie prac biurowych, 102 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, 108 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • staże dla 30 uczestników projektu, czas trwania 3 miesiące.

Wartość projektu: 381 948,00  zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 r. do 31.07.2018 r

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 125

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *