Bezpłatne szkolenia unijne

Bądź aktywna!

Projekt „Bądź aktywna!” w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP 2014-2020

Grupa docelowa: 35 kobiet, które nie pracują, mają 30 lub więcej lat oraz mieszkają na terenie powiatu m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego, w tym:

  • 18 kobiet będzie po 50 roku życia (min. 50%)
  • 18 kobiet będzie posiadało niskie kwalifikacje (min. 50%)
  • 18 kobiet będzie długotrwale bezrobotnych (min. 50%)
  • 28 kobiet będzie bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, w tym osoby zarejestrowane w PUP należące do I i II profilu pomocy)
  • 7 osób biernych zawodowo.

Zakres wsparcia:

  • PORADNICTWO ZAWODOWE
  • STAŻE ZAWODOWE
  • POŚREDNICTWO PRACY

Wartość projektu: 455 075,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 28.02. 2018

Realizator: Optima HRS

Kontakt:

ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
e-mail: edawidowicz@optimahrs.pl 
tel. 501183273

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *