Archiwum kategorii: woj. wielkopolskie

Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu zawodowego

Projekt „Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu zawodowego” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 150 osób (90 kobiet 60 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego)

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: xxx zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 31.01.2018 r.

 

Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Kontakt:

Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

Telefon: 602 573 781;
fax: 063 27 65 705;

 

Strona projektu: przejdź

Wielkopolskie stawia na kwalifikacje!

Projekt „Wielkopolskie stawia na kwalifikacje!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 216 osób (108 kobiet, 108 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych oraz biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy z województwa wielkopolskiego

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 2 459 453,72 zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.

 

Realizator: Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59
e – mail: wielkopolskie@eurogrupa.pl

Strona projektu: przejdź


System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy

Projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych

 

Grupa docelowa: 410 dorosłych mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku 25 – 64 lata (w tym min. 58% kobiet, 10% bezrobotnych i 15% osób z niepełnosprawnością) zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

Zakres wsparcia:

 • Kursy zawodowe zakończone egzaminem w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) z zakresu:
  • Logistyk/Spedytor – 240 h kursu dla każdej z 4 grup (40 osób)
  • Opiekun osób starszych – 228 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
  • Opiekun dziecięcy – 240 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Instalator pomp ciepła – 60 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
  • Monter instalacji fotowoltaicznych – 60 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
  • Metody i techniki zarządzania – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Specjalista ds. finansów i rachunkowości – 80 h kursu dla każdej z 3 grup ( 30 osób)
  • Pracownik obsługi biurowej – 220 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Sekretarka – 220 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Prowadzenie spraw kadrowo płacowych – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Specjalista ds. sprzedaży – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Specjalista ds. eksportu – 200 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
  • Pracownik HR – 56 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
  • Techniki sprzedaży – 40 h dla każdej z 2 grup (20 osób)
  • Telemarketer – 224 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)

 

Wartość projektu: 1 862 226,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2016 –do 31.05.2018

Realizator: Syntea SA

 

Kontakt:
Kom.: +48 506 388 910
E-mail: wioletta.lipka@syntea.pl

Kom.: +48 606 882 365
E-mail: j.dworzanska@advance-cg.com

 

Strona projektu: przejdź

ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH

Projekt „ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych

 

Grupa docelowa: 104 osoby w wieku 25-64 lata z terenu powiatów ostrzeszowskiego, średzkiego, krotoszyńskiego i kępińskiego woj. wielkopolskiego o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym tj. ISCED3), które z własnej inicjatywy chcą zdobyć bądź uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zewnętrznym i wydaniem świadectwa w jednym z czterech zawodów (stolarz, krawiec, ślusarz oraz asystent osoby niepełnosprawnej)

 

Zakres wsparcia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w systemie zaocznym (zajęcia odbywać się będą co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni) według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach  w zakresie jednej kwalifikacji. Uczestnik projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału w jednym z następujących kursów:

  –  w zawodzie stolarz (obejmuje zakres kwalifikacji A13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich)

  –  w zawodzie krawiec (obejmuje zakres kwalifikacji A12 Wykonywanie usług krawieckich)

  – w zawodzie asystent osobny niepełnosprawnej (obejmuje zakres kwalifikacji Z8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej)

  – w zawodzie ślusarz (obejmuje zakres kwalifikacji M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)

 

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.12.2016 do 31.03.2018

Realizator: EHED Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń

 

Kontakt:

ul. Słowackiego 14 (I piętro)

Kod pocztowy:  63-300 Pleszew

Email:   biuro@ehed.eu

Tel: 536 715 956

 

Strona projektu: przejdź

Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

 

Grupa docelowa: 70 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia należących do jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących obszary wiejskie funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z OSI) województwa wielkopolskiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 

Zakres wsparcia:

 • PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Z IPD (10h)
 • SZKOLENIE ZAWODOWE (120h)
 • STAŻ ZAWODOWY ( 3 miesięczny)
 • POŚREDNICTWO PRACY (4h)

Wsparcie dodatkowe:

 • Materiały dydaktyczny oraz piśmiennicze
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Catering podczas szkoleń

 

Wartość projektu: 992 081,13 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017

 

Realizator: Navigator International Sp. z o.o.

 

Kontakt:

TEL.: 512-623-114

E-MAIL: aktywizacjazawodowa@navigator.edu.pl

 

Strona projektu: przejdź