Bezpłatne szkolenia unijne

ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH

Projekt „ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych

 

Grupa docelowa: 104 osoby w wieku 25-64 lata z terenu powiatów ostrzeszowskiego, średzkiego, krotoszyńskiego i kępińskiego woj. wielkopolskiego o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym tj. ISCED3), które z własnej inicjatywy chcą zdobyć bądź uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zewnętrznym i wydaniem świadectwa w jednym z czterech zawodów (stolarz, krawiec, ślusarz oraz asystent osoby niepełnosprawnej)

 

Zakres wsparcia:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w systemie zaocznym (zajęcia odbywać się będą co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni) według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach  w zakresie jednej kwalifikacji. Uczestnik projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału w jednym z następujących kursów:

    –  w zawodzie stolarz (obejmuje zakres kwalifikacji A13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich)

    –  w zawodzie krawiec (obejmuje zakres kwalifikacji A12 Wykonywanie usług krawieckich)

    – w zawodzie asystent osobny niepełnosprawnej (obejmuje zakres kwalifikacji Z8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej)

    – w zawodzie ślusarz (obejmuje zakres kwalifikacji M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)

 

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.12.2016 do 31.03.2018

Realizator: EHED Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń

 

Kontakt:

ul. Słowackiego 14 (I piętro)

Kod pocztowy:  63-300 Pleszew

Email:   biuro@ehed.eu

Tel: 536 715 956

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *