Bezpłatne szkolenia unijne

Nowa Praca Nowe Możliwości

Projekt „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

 

Grupa docelowa:  100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które pozostają bez zatrudnienia (w tym bezrobotne lub bierne zawodowo) z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Zakres wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

  • grupowe poradnictwo zawodowe

  • szkolenia

  • 6 miesięczne wsparcie stażowe

 

Wartość projektu : 1 636 123,73 zł

 

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 11.06.2018

 

Realizator: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

Kontakt:

b_kulbicka@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41

k_monska@kswp.org.pl

tel.: 41 343 17 80

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *