Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

 

Grupa docelowa: 70 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia należących do jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących obszary wiejskie funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z OSI) województwa wielkopolskiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 

Zakres wsparcia:

  • PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Z IPD (10h)
  • SZKOLENIE ZAWODOWE (120h)
  • STAŻ ZAWODOWY ( 3 miesięczny)
  • POŚREDNICTWO PRACY (4h)

Wsparcie dodatkowe:

  • Materiały dydaktyczny oraz piśmiennicze
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Catering podczas szkoleń

 

Wartość projektu: 992 081,13 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017

 

Realizator: Navigator International Sp. z o.o.

 

Kontakt:

TEL.: 512-623-114

E-MAIL: aktywizacjazawodowa@navigator.edu.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *