Bezpłatne szkolenia unijne

Kumulacja możliwości

Projekt „Kumulacja możliwości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach realizowany w ramach osi priorytetowej 8. Zatrudnienie, Działania 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

 

Grupa docelowa: 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby po 50 roku życia,

  • długotrwale bezrobotne,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Zakres wsparcia:

  • spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
  • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb Uczestników oraz zapotrzebowania na łódzkim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe

Wartość projektu: 1 423 134,72 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.201

Realizator: Navigator International Sp. z o.o.

 

Kontakt:

e-mail:kumulacjamożliwości@navigator.edu.pl
tel.: 573 012 952

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *