dotacje unijne

Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim

Cel główny proj.: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 60os [33K;27M] nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na obszarze realizacji projektu: powiat lubaczowski/powiat przeworski/powiat przemyski ziemski oraz utworzenie 55 nowych miejsc pracy do końca 06.2019r.

Grupa docelowa: 60os.[33K;27M] pow. 29 roku życia, stanowiące wyłącznie os. bezrobotne oraz bierne zaw., zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj.podk.na obszarze zgodnym z obszarem realizacji proj.,tj. pow.lub., pow.przew., pow.przem.z., chcące rozpocząć prowadzenie własnej dział.gosp. i posiadające ku temu predyspozycje, które nie prow.zarejestrowanej dział.gosp. w okresie 12 mcy poprzedz. dzień przystąpienia do proj. i są os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należą co najmniej do jednej z następujących grup: 1) kobiety i/lub 2) dł. bezrob. i/lub 3) os. 50+; i/lub 4) os.niepełnosprawne.

Główne zadania zrealizowane w proj.:

1) Przygotowanie 60 uczestniczek/ków projektu[UP] w formie gr.warsztatów „ABC Przedsiębiorcy”.

2) Zapewnienie 60 UP indywidualnego poradnictwa Doradcy Biznesowego, uwzględniającego indywidualne potrzeby UP.

3) Udzielenie 52 bezzwrotnych dotacji finansowych.

4) Objęcie 52 przedsiębiorstw „Programem wsparcia mikroprzedsiębiorcy” przez okres 12mcy od rejestracji, obejmującym:

a) Udzielenie wsparcia pomostowego finansowego;

b) Udzielenie wsparcia pomostowego doradczego, uwzględniającego indywidualne potrzeby UP. Gł. rezult. osiągn. w ramach realiz. proj.: zmiana statusu 52 UP na rynku pracy, po opuszczeniu programu utworzenie 52 trwałych mikroprzedsiębiorstw na obszarze realizacji programu.

Wartość projektu: 3 025 802,34 zł

Okres realizacji: od 01. 11.2017 r. do 30.06.2019 r.

Realizator: BD CENTER SPÓŁKA Z O. O.

Kontakt:

Tel. 668 837 926
E-mail: biuro@bdcenter.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *