Bezpłatne szkolenia unijne

Czas zmian!

Projekt „ Czas zmian!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa:  72 osób (44 kobiet oraz 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach zamieszkujących na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego, woj. wielkopolskiego.

 

Zakres wsparcia:

• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania: podczas indywidualnych spotkań każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu z pomocą Doradcy Zawodowego zanalizuje własne potrzeby i możliwości, aby następnie dobrać odpowiednie metody nauczania i dostosować działania do sytuacji osobistej Uczestnika/Uczestniczki Projektu i lokalnego rynku pracy.

• Indywidualne Poradnictwo zawodowe : indywidualne spotkanie z Doradcą Zawodowym w trakcie którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu zaplanują rozwój kariery zawodowej.

• Szkolenia zawodowe: każdy Uczestnik/Uczestniczka dokona wyboru 1 z 3 proponowanych szkoleń: specjalista do spraw budownictwa energooszczędnego, specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw projektowania i produkcji mebli.

• Staż zawodowy: będzie powiązany z tematyką wybranego szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy.

• Indywidualne pośrednictwo pracy: pomoc Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w znalezieniu zatrudnienia.

 

Wartość projektu : 939 294,00 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.10.2017

 

Realizator: VISION CONSULTING Sp. z o.o

 

Kontakt:

Email: czaszmian@vision-consulting.pl
Tel: 514-297-761

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *