Bezpłatne szkolenia unijne

Dobry start w przedsiębiorczość

Projekt „Dobry start w przedsiębiorczość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Grupa docelowa: 50  osób (29K/21M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu KC, pozostających bez pracy [w tym: 35 (20K/15M) bezrobotnych, 12 (7K/5M) biernych zawodowo i 3 (2K/1M) odchodzących z rolnictwa], zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej dla 20 UP (60h/UP) i średniozaawansowanej dla 20 UP (40h/UP). Wsparcie doradcze w 3 kategoriach: podstawowej dla 20UP (10h/UP), średniozaawansowanej dla 20 UP (8h/UP), zaawansowanej dla 10 UP (6h/UP) przygotowujące merytorycznie UP do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Bezzwrotne dotacje dla 40 UP w wysokości 23 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1600zł/m-c (podstawowe przez 6 miesięcy dla 40 UP i przedłużone przez kolejne 6 m-cy dla 20 UP) na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością.
  • Pomostowe specjalistyczne wsparcie szkoleniowo–doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 40 UP (pula 1500zł/UP, średnio 20h/UP) realizowane jako usługa zlecona.

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od 1.02.2017 do 31.10.2018

Realizator: Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie ze Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Kontakt:

 BEATA DRĄG, tel. 608 061 895, e-mail: beatadrag@op.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *