Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!

Projekt „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa: 72 osoby (37kobiet, 35 mężczyzn)  w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. Młodzież NEET) z  województwa świętokrzyskiego, w szczególności: osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

1.Diagnoza potrzeb uczestników projektu – (4h x 72osób)

2. Warsztaty z kompetencji społecznych ( 18 godziny x 6 grup)

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ OBRAĆ JEDNĄ Z DWÓCH ŚCIEŻEK

ŚCIEŻKA I:
1. Pośrednictwo pracy (6h x 40 osób)

2. Wysokiej jakości szkolenia dla 36 osób, do wyboru między innymi :

  • Monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej(96 godz./grupa)
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (96 godz./grupa)
  • Monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro ( 96 godz./.grupa)
  • Wizażystka-Stylistka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)
  • Kosmetyczka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)

3.  Płatne staże u przedsiębiorców – 3 miesiące x 36 osób

ŚCIEŻKA II:
1. Szkolenie i doradztwo z zakładania działalności gospodarczej (36 osób) –

  • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/grupa)
  • Doradztwo grupowe (6 godzin/grupa)
  • Indywidualne doradztwo z księgowości, marketingu, prawa odnośnie planowanej działalności gospodarczej (4 godz./ osoba)

2. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 32 osoby x  max. 23 398 PLN
3. Wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą ( 32 osoby x 500zł x 12 miesięcy)

Wartość projektu : 1 747 704,28zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 31.07.2018r.

Realizator: Consultor Sp. z o.o.

Kontakt:

Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce

Tel. kom.: 500 026 613, 509 897 754

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *