Bezpłatne szkolenia unijne

Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!

Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Grupa docelowa: 400 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne

 a) wiek – 50 lat i więcej;

b) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie pomorskim,

c) brak statusu przedsiębiorcy.)

Zakres wsparcia:

• szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji

Wartość projektu: 1 651 260,00 zł

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.04.2018 r.

RealizatorFUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA

Kontakt:

tel. 663 803 925

e-mail: projekt-pomorskie@wp.pl

Biuro projektu:

ul. 10 lutego 24/4

81-364 Gdynia

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *