Bezpłatne szkolenia unijne

Pracuję u siebie

Projekt „Pracuję u siebie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej

 

Grupa docelowa:  60 osób z obszaru województwa opolskiego (zamieszkujące gminy: Domaszowice, Świerczów, Lubsza lub Wołczyn) powyżej 29 r. ż. pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, oraz os. posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu,
  • Organizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczych,
  • Organizacja wsparcia doradczego dla uczestników,
  • Wsparcie finansowe – dotacje,
  • Wsparcie pomostowe szkoleniowe,
  • Wsparcie pomostowe finansowo-doradcze.

 

Wartość projektu : 2 371 990,00 zł

Okres realizacji: od 02.012017 do 31.05.2018

Realizator: Fundacja Conceptus

 

Kontakt:

ul. Partyzantów 1, pok. 103, I piętro
46-100 Namysłów
tel. 531-347-951
pracujeusiebie@fundacjaconceptus.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *