Bezpłatne szkolenia unijne

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

Projekt „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa:  80 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia

  • bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),
  • zamierzających podjąć zatrudnienie.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Zakres wsparcia:

  • Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
  • Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
  • Subsydiowanie zatrudnienia – refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1 300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.
  • Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wartość projektu : 3 367 200,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 30.04.2018 r.

Realizator: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Kontakt:

Biuro Projektu

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *