Bezpłatne szkolenia unijne

To idzie młodość i kompetencje!

Projekt „To idzie młodość i kompetencje!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn między 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w subregionie pilskim (powiaty: złotowski, pilski, chodzieski, wągrowiecki, czarnkowsko – trzcianecki) spełniających warunki:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcące się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz Indywidualny Plan Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie z nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych, psychospołecznych),
  jedno do wyboru:
  – Spawacz MIG – 152 godz.
  – Spawacz MAG – 152 godz.
  – Kadry i płace – 152 godz.
  – Pracownik biurowy – 152 godz.
  – Księgowość – 152 godz.
  – Specjalista ds. sprzedaży i marketingu – 152 godz.
 • Staże zawodowe

Wsparcie dodatkowe:

 • materiały pomocnicze i dydaktyczne
 • egzamin i certyfikację VCC
 • catering
 • ubezpieczenie NNW
 • refundację kosztów dojazdu
 • stypendium za szkolenie zawodowe
 • stypendium stażowe

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.01.2018 r.

Realizator: CARGA Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA oraz Instytutem Szkoleń INNOVUM D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna

Kontakt:

Katarzyna Baj
tel.: 500 241 501

Olga Kistowska
tel.: 511 730 576
e-mail: mlodoscikompetencje@wp.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *