Bezpłatne szkolenia unijne

Własna firma Twoją szansą!

Projekt „Własna firma Twoją szansą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3. Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia, które:

 • nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo);
 • chcą założyć własna firmę;
 • zamieszkują na obszarze województwa opolskiego
 • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym, osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migrantów powrotnych i imigrantów;

Zakres wsparcia:

 •  szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia
   dokumentów aplikacyjnych,
 • dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
 • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym
   w tym m.in. biznesplanu,
 • uzyskanie do 25 088,94 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności
   gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe podstawowe do 1 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy,
 • wsparcie pomostowe przedłużone do 1 000 zł przez do 12 miesięcy,
 • stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
 • zwrot kosztów dojazdów.

Wartość projektu : 3 723 188,48 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 30.11.2018

Realizator: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2),
48-303 Nysa

576 392 989

dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *