Bezpłatne szkolenia unijne

WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Projekt „WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

 

Grupa docelowa: 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17 osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku

 

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”
  • Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości 23 000 zł dla 22 osób oraz wsparcie pomostowe – finansowe
  • Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (22 osób)
  • Forum wymiany doświadczeń (22 osób)

 

Wartość projektu : 1 284 785,56 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.09.2018

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 

Kontakt:

Augustów,ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53

Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57

Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *