Bezpłatne szkolenia unijne

Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu zawodowego

Projekt „Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu zawodowego” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 150 osób (90 kobiet 60 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego)

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczny staż
  • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: xxx zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 31.01.2018 r.

 

Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Kontakt:

Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

Telefon: 602 573 781;
fax: 063 27 65 705;

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *