Bezpłatne szkolenia unijne

Zdobądź zawodowy POWER

Projekt „Zdobądź zawodowy POWER” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupa docelowa:  43 osoby bierne zawodowo (27 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkujące w  m. Białystok, pow. białostockim i sokólskim.

 

Zakres wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Indywidualne pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu : 457 412,50 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

Realizator: Optima HRS

 

Kontakt:

15-282 Białystok

ul. Piękna 5 lok. 22

staz@optimahrs.pl

 

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *