bezpłatne szkolenia

ADEKWATNI ZAWODOWO DO POTRZEB RYNKU PRACY. Projekt dla zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego.

Cel: zwiększenie szans na uzyskanie stabilnego i trwałego zatrudnienia przez 80 (50K,30M) zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego w województwie pomorskim, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących, do końca I 2019 roku, -zwiększenie poziomu adekwatnych do potrzeb słupskiego RP kwalifikacji/kompetencji wśród 80 (50K,30M) zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego w województwie pomorskim poprzez organizację doradztwa zawodowego,szkoleń/kursów zawodowych i staży zawodowych, do końca XII 2018 -zwiększenie udziału zarejestrowanych osób bezrobotnych w działaniach umożliwiających rzeczywistą zmianę ich sytuacji zawodowej poprzez organizację profesjonalnego pośrednictwa pracy dla 80 (50K,30M) zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego w województwie pomorskim,do końca XII 2018

Grupa docelowa: 80 (50K;30M) zarejestrowanych osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia; zamieszkałych w województwie pomorskim w powiecie słupskim (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego), należących do wszystkich poniższych grup: – 50 kobiet (łącznie) (w tym 10 kobiet nie należących do żadnej z poniższych grup) – 36 (24K,12M) osób o niskich kwalifikacjach – 10(6K,4M) osób długotrwale bezrobotnych – 10(6K,4M) osób niepełnosprawnych – 14(4K,10M) osób w wieku 50+

Działania: -rekrutacja -doradztwo zawodowe (utworzenie IPD) -pośrednictwo pracy -grupowe oraz indywidualne szkolenia i kursy zawodowe -staże zawodowe

Rezultaty: – 60 (34K;26M) UP zdobędzie kwalifikacje zawodowe – 26 (16K;10M) UP podejmie zatrudnienie w wyniku bezpośredniego udziału w projekcie – 45% UP podejmie zatrudnienie do 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie [wskaźnik efektywności zatrudnieniowej]

Wartość projektu : 1 119 367,30 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.01.2019

Realizator: DWCOM SZKOLENIA DOROTA WOŁOSIUK-KONDRATOWICZ

Kontakt:

ul. Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

tel. 59 862 23 65

tel. 668 593 062

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *