Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywni 30+

Projekt „Aktywni 30+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Grupa docelowa: 40 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], zamieszkujących powiat grodzki Miasto Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób posiadających niskie kwalifikacje

Zakres wsparcia:

 • Sporządzenie IPD i przeprowadzenie poradnictwa zawodowego:
  1. Poradnictwo zawodowe grupowe – 12 godzin zajęć na grupę
  2. Indywidualny Plan Działania – 4 godziny indywidualnych zajęć na osobę
 • Szkolenia (do wyboru):
  1. Spawacz metodą TIG, 147 godzin, dodatek szkoleniowy 762,93 zł
  2. Pracownik biurowy z obsługą komputera, 112 godzin, dodatek szkoleniowy 581,28 zł
  3. Magazynier z obsługą wózka widłowego, 126 godzin, dodatek szkoleniowy 653,94 zł
 • Staże – czas trwania 3 miesiące, dodatek stażowy 778,07 miesięcznie

Wartość projektu : 472 168,12 zł

Okres realizacji: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o

Kontakt:

  ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
  pn. – pt. 8:00 – 16:00
  +48 85 74 89 100
 +48 85 74 89 101
 bialystok@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *