Bezpłatne szkolenia unijne

Od aktywności do zatrudnienia

Projekt „Od aktywności do zatrudnienia” w ramach: Osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 48 osób (30K,18M) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Białystok, lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego.

Zakres wsparcia:

 • program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
 • szkolenia zawodowe do wyboru (Sprzedawca lub Pracownik biurowy lub Magazynier z obsługą wózka jezdniowego)
 • staże zawodowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, stażu
 • badania lekarskie
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

Wartość projektu : 540 904,00 zł

Okres realizacji:  od 01.04.2017r. do 30.09.2018r

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o

Kontakt:

  ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
  pn. – pt. 8:00 – 16:00
  +48 85 74 89 100
 +48 85 74 89 101
 bialystok@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *