bezpłatne szkolenia

Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

GŁÓWNY CEL: podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki przez 96 osób (58K/38M) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,zamierzających odejść z rolnictwa,zamieszkujących (w roz.Kodeksu Cywilnego)na terenie woj.lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:os.w wieku 50 lat i więcej –min.25%UP tj. 24os.,os.długotrwale bezrobotne -min.60%UP tj.58os.,K-min.60%UP tj. 58os.,ON –min.50%UP tj.48os.,os.o niskich kwalifikacjach- min.10%UP tj.10os.,

ZADANIA: Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie szeregu działań ze wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej tj. poradnictwa zawodowego z IPD, pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego, 3-mies. stażu zawodowego oraz dla 10UP dodatku relokacyjnego.

GRUPA DOCELOWA: 96 osób(58K/38M) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na terenie woj.lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:osoby w wieku 50 lat i więcej –min.25%UP tj. 24os.osoby długotrwale bezrobotne -min.60%UP tj.58os.K-min.60%UP tj. 58os.ON –min.50%UP tj.48os.os.o niskich kwalifikacjach- min.10%UP tj.10os.(do ISCED 3 włącznie)

GŁÓWNE REZULTATY:Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 44UPLiczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu –min.4UPLiczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –min.77UP

Wartość projektu: 1 419 399,17 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.10.2018

Realizator: CITYSCHOOL SP. Z O. O.
Kontakt:
TEL 22 666 04 44
FAX 22 250 14 93
e-mail biuro@cityschool.pl
Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *