bezpłatne szkolenia

AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Cel: • aktywizacja zawodowa (rozumiana w projekcie jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 3 miesiące, zatrudnienia) co najmniej 45% uczestników projektu, • podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników proj. Działania: • diagnoza uczestników proj. i przygotowanie dla wszystkich Indywidualnych Planów Działania; • indywidualne i grupowe zajęcia dla wszystkich uczestników z zakresu poruszania się po rynku pracy, kształtowania kompetencji istotnych dla znalezienia zatrudnienia, postaw wzmacniających motywację; • podniesienie kwalif.zawod.(90 uczest.) i kompetencji zaw.(30 uczest); • wsparcie w postaci staży zawodowych dla 60 uczest. proj.

Grupa docelowa: 120 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończ. 30 roku życia) należących do wszystkich poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej, – kobiety, – osoby z niepełnospr. (min.10% grupy docelowej), – osoby dł. bezrob., – osoby o niskich kwalif., Projekt realizowany będzie na terenie całego woj. pomorskiego.

Najważniejszym efektem jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 6 m-cy. Ważnym efektem jest zmiana postaw uczest. tak, aby nauczyli się samodzielnie poruszać na rynku pracy. Trwałość osiągnięć zostanie zapewniona dzięki indywidualnemu podejściu i pomocy będącej odpowiedzią na konkretne problemy uczest. Uczest. proj. otrzymają także: opiekę nad dziećmi/os.zal., zwroty kosztów dojazdu, pokrycie kosztów badań i ubezpieczenia na stażu zawodowym.

Wartość projektu : 1 583 500,08 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 02.28.2019

Realizator: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kontakt:

ul. Armii Krajowej 1, 80-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74 

biuro@polkar-szkolenia.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *