Bezpłatne szkolenia unijne

Dotacja na dobry początek

Projekt „Dotacja na dobry początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa: 100 osób (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29 roku  życia, w tym: osoby bezrobotne – 70 osób (w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn), osoby poszukujące pracy – 10 osób ( w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn), osoby nieaktywne zawodowo – 20 osób ( w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

Zakres wsparcia:

  • szkolenia oraz doradztwo  umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość projektu : 3 590 246,70 zł

Okres realizacji: od 01-02-2017 do 31-01-2019

Realizator: EDUFIN sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
Godziny otwarcia: 9:00-17:00
Tel. 570 886 550
Email: biuro@edufin.eu

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *