dotacje unijne

Kobieta przedsiębiorcza

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 kobiet pozostających bez pracy, z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe, w tym uzyskanie zatrudnienia przez 80% K w postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r.

Grupa docelowa: kobiety w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Zadania: wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy. Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

Wartość projektu: 1 954 196,64 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.12.2018 r.

Realizator: FUNDACJA „ECO”
Kontakt:
ul. Wrotkowska 2; 20-469 Lublintel. (81) 440 47 45

mail: biuro@fundacjaeco.org.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *