Bezpłatne szkolenia unijne

Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+

Projekt „Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

 

Grupa docelowa: 100 nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 30+, w tym minimum 60% kobiet, z terenu województwa wielkopolskiego

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
– wiek powyżej 30 roku życia,
– orzeczona niepełnosprawność,
– status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
– zamieszkanie w województwie wielkopolskim (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego).

 

Zakres wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz wsparcie psychologa.

 

Wartość projektu: 1 785 671,40 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.07.2018

 

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

 

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Dąbrowskiego 75/69, 60-523 Poznań

Kierownik projektu – Paulina Mięsikowska
tel.: + 48 663 770 990
e-mail: p.miesikowska@kontraktor.biz.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *