Bezpłatne szkolenia unijne

Lubuska młodzież z POWERem do zmian!

Projekt „Lubuska młodzież z POWERem do zmian!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Grupa docelowa: 50 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat,  zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. lubuskiego. Grupa docelowa należy do tzw. młodzieży NEET, tzn. nie pracuje i nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu.

 

Zakres wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania (IPD)
  • Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy
  • Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – do wyboru: Monter ociepleń budynków/ Pracownik obsługi monitoringu/ Telemarketer/ Przedstawiciel handlowy
  • 3-miesięczny płatny staż zawodowy
  • Wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie.

 

Wartość projektu: 741 930,00 zł

 

Okres realizacji: od 02.01.2017

 

Realizator: Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k.

 

Kontakt:

Adres: ul. Kościelna 2, piętro III, 65-064 Zielona Góra

tel.

e-mail: lubuskamlodziez@szkoleniawkk.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *