Bezpłatne szkolenia unijne

Rozwój z POWERem

Projekt „Rozwój z POWERem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria

 • są w wieku 15 – 29 lat
 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zakres wsparcia:

 • OBLIGATORYJNY
  • Identyfikacja potrzeb – opracowanie IPD
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): Specjalista ds. księgowości,
   Przedstawiciel handlowy, Pracownik administracyjno – biurowy, Fryzjer.

  FAKULTATYWNY

  • Poradnictwo zawodowe indywidualne
  • Staże zawodowe – min. 3 miesiące.

Wartość projektu : 1 696 242,24 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 30.09.2018 r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25-510 Kielce
tel. kom.: 690 449 880
e-mail: rozwojzpowerem@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *