Bezpłatne szkolenia unijne

Zaktywizowane mazowieckie

Projekt „Zaktywizowane mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

Grupa docelowa: 84 osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

  • osoby powyżej 50 r. ż.,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia z zakresu:

– Przedstawiciel handlowy – 71 godz.,
– Technik prac biurowych – 120 godz.,
– Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac – 120 godz.,

  • staże zawodowe (3 miesiące),
  • pośrednictwo pracy.

Wartość projektu : 1 188 638,11 zł

Okres realizacji: od 01.05.2017 do 30.04.2018

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom

tel.: 512 039 526
e-mail: zm@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *