Bezpłatne szkolenia unijne

YOUTH = POWER

Projekt „Zaktywizowane mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • nie pracują
  • nie uczą się
  • nie szkolą się
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 15 – 29 lat.

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – śr. 4 godz./1 UP
  • Grupowe poradnictwo zawodowe – 16 godz./1 grupa
  • Wybrane szkolenia zawodowe:

a) Monter OZE 
b) Grafika komputerowa 
c) Fryzjer 
d) Spawacz metodą MAG 135, TIG 141

  • Trzymiesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu : 1 654 176,00 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 30.06.2018 r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Kontakt:

Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 503 391 323
e-mail: youthpower@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *