bezpłatne szkolenia

Start po pracę!

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie potencjału zawodowego  i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia w zawodach tj.pracownik ochrony fizycznej, monter urządzeń OZE, technolog robót wykończeniowych,opiekun os.starszych i sp.ds.funduszy unijnych u 84 os (w tym 38K) nie pracujących,w tym os.odchodzących z rolnictwa,zam.w woj.lubelskim

ZADANIA: 1. Rekutacja oprata na zasadzie bezstronności w oparciu o Regulamin Rekrutacji

2. Analiza predyspozycji, umiejętności i problemów zawod. z Indywidualnym Planem Działania

3. Grupowe poradnictwo zawodowe

4.Pośrednictwo pracy

5.Szkolenie podnoszące kwalifikacje

6.Staże zawodowe

GRUPA DOCELOWA: 84 osoby bezrobotne i bierne zawodowo ( 38 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku 30 lat i wiecej z terenu województwa lubelskiego z tego mimimum 80% to osoby bezrobotne, max 20% to osoby bierne zawodowo. W grupie tej co najmiej 15% stanowić bedą osoby odchodzące z rolnictwa, a co najmniej 60% osoby długotrwale bezrobotne W projekcie min.25% stanowią osoby po. 50 roku życia Minimum 50% uczestników stanowić będą osoby z niepełnosprawnością oraz min. 50% to os.o niskich kwalifikacjach.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 38 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 34K/43M, ogółem 77 os. -Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu -3K/4M, ogółem 7 os. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: -dla os.w wieku 50 lat i więcej – 4K/4M,ogółem 8 os. (33%) -dla kobiet – 15K (39%) -dla os.niepełnosp. – 7K/8M, ogółem 15 os.(33%) -dla os.długotrwale bezrob. – 8K/10M, ogółem 18 os. (30%) -dla os.o niskich kwalif. – 8K/9M, ogółem 17 os. (38%) -w przypadku wystąpienia w proj.os.nie kwalifikujących się do żadnej z ww grup wskaź. efektywności zatrudn.będzie osiągnięty na poz.min.45%

Wartość projektu: 1 200 044,16 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2018

Realizator: PROESA sp. z o.o.
Kontakt:
ul. Montażowa 15, 20-214Lublin

759 678 585

info@prosea.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *