bezpłatne szkolenia

Twój LOS – Twoja Przyszłość

Cel: Aktywizacja zawod.60os.(36K,24M) w wieku 30lat i więcej,w tym:80%os.bezrob.(min.60%długotrw.bezrob.,min.15%odchodz.z roln.,w przyp.os.zar. w UP należące do I lub II profilu pom.)i 20% biernych zawod.,co najm.25% powyżej 50 r.ż.,co najm.50%os.niepełnospr.,oraz 20os.o niskich kwal.,a także rolnicy i członk.ich rodzin należący do jednej z pow.grup prow.indyw.gosp.rol.do wielkości 2 ha przelicz.,zamierz.odejść z roln.,zamieszk.na terenie woj.lub(zgodnie z KC),ułatwiająca ich powrót lub wejście na RP i zwiększenie szans na zatrudn.poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacyjnych

Rezultaty:l-ba os.pracujących,łącznie z prow.działalność na wł.rachunek,po opuszcz.progr.-27os.;l-ba os.,które uzyskały kwalifik.po opuszcz.progr.-24;l-ba os.prac.w sektorze pozaroln.po opuszcz.progr.-27l-ba os.bezrob.,w tym długotrw.bezrob.,objętych wsparciem w progr.-48;l-ba os.długotrw.bezrob.objętych wsparciem w progr.-29;l-ba os.biernych zawod.objętych wsparciem w progr.-12;l-ba ON objętych wsparciem w progr.-30;l-ba os.w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w progr.-15;l-ba os.o niskich kwalifik.objętych wsparciem w progr.-20;l-ba os.odchodz.z rolnictwa objętych wsparciem w progr.-9 GD: 60os.(36K,24M)znajduj.się w szczeg.trudnej syt.na RP,w wieku 30 lat i więcej zam.na terenie WL,w tym:80%os.bezrob.(w tym co najm.60%długotrw.bezrob.i co najm.15%odchodz.z rolnictwa)(w przyp.osób zarej.w UP należące do I lub II profilu pom.),20%bierne zaw.,co najm.25% powyżej 50r.ż.,co najm.50%ON,oraz 20 osób o niskich kwal.,a także rolnicy i członk.ich rodzin należący do jednej z pow.grup prow.indyw.gosp.rol.do wielkości 2 ha przelicz.,zamierz.odejść z roln.

Zadania:Rekrutacja, Doradztwo zawodowe(w tym sporządz.IPD), Szkolenia, Staże, Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 973 761 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.09.2018

Realizator: LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
Kontakt:
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 525 28 43

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *