Bezpłatne szkolenia unijne

Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia

Projekt „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Grupa docelowa:  39 osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze po 50 r.ż, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów woj. dolnośląskiego: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, nie posiadających aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

 

Zakres wsparcia:

 • bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  – PRAWO, PODATKI, MARKETING (zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy,
  pisania biznesplanów i wniosków o dotacje
 • dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 22 000 zł na firmę
  dla min. 39 uczestników/czek projektu
 • wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy
  (łącznie 11 852,76 zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności

 

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.08.2018

Realizator: Stowarzyszenie Euro-Concret

 

Kontakt:

ul. Kościuszki 35a
II piętro oficyna
50-011 Wrocław

tel./fax 71 341 05 19
tel. kom. ‎500 520 027

e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *