Bezpłatne szkolenia unijne

Zawodowa przyszłość w Twoich rękach

Projekt „Zawodowa przyszłość w Twoich rękach” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Grupa docelowa: 160 osób młodych w wieku 15-29 lat (96 K i 64 M), które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, z terenu województwa małopolskiego

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo indywidualne
  • Poradnictwo grupowe
  • Wsparcie psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Staż
  • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 2 194 493,11 zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 31.03.2018

 

Realizator: Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7,
32-600 Oświęcim
tel. 33 / 847 54 75, kom. 664 556 285
e – mail: malopolskie@eurogrupa.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *