bezpłatne szkolenia

Szybka ścieżka do zatrudnienia

Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 100 (60K,40M) osób pozostających bez pracy (os.bezrobotne), po ukończeniu 30 r.ż., zamieszkałe na terenie powiatu kwidzyńskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, dzięki realizacji programu aktywizacji zawodowej obejmującego usługi rynku pracy w zakresie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, warsztatów w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży zawodowych

Grupa docelowa: 100 (60K,40M) osób pozostających bez pracy (os.bezrobotne), po ukończeniu 30 r.ż., zamieszkałe na terenie powiatu kwidzyńskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego. Status szczegółowy: 100% os. bezrobotnych-60K,40M,w tym 50% os. długotrwale bezrobotnych-30K,20M 90% os. o niskich kwalifikacjach-60K,40M 60% os. z obszarów wiejskich-36K,24M 10% os. po 50 r.ż.-6K,4M 10% os. niepełnosprawnych-6K,4M

Działania: Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, Warsztaty w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, Pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe, Staże zawodowe. Założeniem proj.będzie realizacja kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

Wsparcie będzie kierowane do osób, które bez udziału w nich mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących przede wszystkim na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim. W proj. przewidziano współpracę instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z pracodawcą

Wartość projektu : 1 022 019,65 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

Realizator: EUR CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

tel. 55 279 70 75

mail: kwidzyn@eur.org.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *