Bezpłatne szkolenia unijne

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

Projekt „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa: 70 osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

  • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin), w szczególności kobiet,
  • pozostających bez pracy (bezrobotnych , poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo).

Zakres wsparcia:

 

  • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
  • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

 

 

Wartość projektu : 2 980 196,25 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2018

Realizator: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole
tel.: 77 456 56 00, 77 402 38 60, 77 402 38 78
fax.: 77 454 40 97, 77 402 38 77
e-mail: biuro@spp.opole.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *