Bezpłatne szkolenia unijne

Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym)

 

Zakres wsparcia:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo)
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1200zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 800,00 zł/m-c/os.
  • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (szkolenia i doradztwo specjalistyczne).

 

Wartość projektu : 2 294 694,64 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.07.2018

Realizator: Pretender

 

Kontakt:

Biała Podlaska (21-500), ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3

e-mail plagiewska@pretender.pl

tel. (+48) 534 682 231

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *