Bezpłatne szkolenia unijne

Ta droga prowadzi do zatrudnienia

Projekt „ Ta droga prowadzi do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa:  80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych ( w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne Plany Działania – 80 UP
  • Poradnictwo Zawodowe – 80 UP
  • Szkolenia Zawodowe – 8 grup(do wyboru):
  1. Monter Urządzeń Energii Odnawialnej
  2. Pracownik Budowlany Sortujący Odpady
  3. Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie Zasobooszczędnym
  4. Recepcjonista w Branży Turystyki Zdrowotnej
  5. Szkolenie ICT – 8 grup
  •  Staż zawodowy – 80 UP

Wartość projektu : 1 795 726,08 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.03.2018

Realizator: VISION CONSULTING Sp. z o.o

Kontakt:

Telefon: (12) 633-03-93
Fax: (12) 633-03-93
E-mail: info@vision-consulting.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *